Het bemiddelingsproces verloopt als volgt:

In de eerste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan: de kennismaking met de bemiddelaar, aan de manier waarop u met elkaar omgaat in de bemiddeling, aan de achtergrond van het gebeurde, aan de eventuele zaken die zonder uitstel moeten worden geregeld (kinderbijdrage, voorlopige partneralimentatie, huisvesting, enzovoort). Maar ook aan de emoties die natuurlijk een rol spelen. Het aantal besprekingen hangt af van de zaken die moeten worden geregeld en van de manier waarop u met elkaar omgaat. Bij een eigen bedrijf en/of een eigen huis komt er meer kijken dan wanneer u in loondienst bent en in een huurhuis woont. Het is de taak van de bemiddelaar om er op te letten dat alle noodzakelijke dingen worden geregeld en dat u met respect naar elkaar blijft luisteren. Dan, als alles aan bod is gekomen, legt de bemiddelaar de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst, het convenant. Het ouderschapsplan kan daar in worden opgenomen, maar kan ook als losse overeenkomst worden opgemaakt. U krijgt het eerst als ontwerp(en) thuisgestuurd om te zien of alle punten goed zijn verwoord. De bemiddelaar verwerkt uw eventuele aanpassingen. En pas als de overeenkomst(en) helemaal naar uw beider tevredenheid is/zijn, komt u voor de ondertekening op het notariskantoor.

Kinderen

In de meeste gevallen zullen beide ouders het ouderlijk gezag houden én worden zij verplicht om elkaar steeds de gelegenheid te geven om een band met de kinderen te kunnen blijven onderhouden. Daarom spreken we ook van een ouderschapsplan en niet meer van een omgangsregeling. In geval van kinderen maakt u bij de notaris een ouderschapsplan voor u juridische stappen gaat nemen. Uw VMSN-notaris weet precies wat er allemaal in zo’n ouderschapsplan moet komen te staan en draagt er zorg voor dat u die zaken samen regelt.

 

Samenlevingsvormen

Het komt steeds vaker voor dat mensen niet trouwen, maar gaan samenwonen. De afgelopen jaren is daar ook het zogenaamde geregistreerde partnerschap aan toegevoegd. Daarom bestaat er tegenwoordig niet alleen een regeling via de rechter, maar ook via een administratieve procedure: de inschrijving bij de gemeente. Uw notaris-scheidingsbemiddelaar weet precies welke regeling het beste bij u past en helpt u hierbij. Woont u samen, dan zal in veel gevallen het samenlevingscontract de basis vormen voor de afwikkeling van uw bezit; en in geval van kinderen is het maken van een ouderschapsplan en het regelen van het ouderlijk gezag uiteraard ook heel belangrijk. En voor samen aangekocht bezit (bijvoorbeeld een huis) en testamenten heeft u zeker de notaris nodig. Daarnaast is het in ieder geval verstandig om bij de notaris een aantekening op uw samenlevingscontract te laten zetten dat de samenwoning is beëindigd.

Welke zaken moeten er worden geregeld?

Kiest u voor scheiden in onderling overleg, dan moet het volgende door u worden geregeld:

  • een ouderschapsplan voor de kinderen;
  • waar gaat wie wonen (huisvesting);
  • hoeveel draagt ieder bij voor levensonderhoud en opleiding van de kinderen;
  • hoe verdeelt u uw gemeenschappelijk vermogen;
  • heeft een van u beiden partneralimentatie nodig; zo ja, hoeveel en hoe lang; en kan het eigenlijk wel betaald worden;
  • en hoe verrekent u uw pensioenrechten.

    terug lees meer