De formele weg is als volgt:

  • uw gemaakte afspraken worden, zoals hier boven al verteld, vastgelegd in een convenant;
  • u gaat de voor u geldende juridische procedure in. Uw notaris-scheidingsbemiddelaar helpt u hierbij.
  • voor inschrijving bij de gemeente maakt uw notaris een verklaring waarin staat dat u aan de wettelijke vereisten hebt voldaan.

En daarmee is uw scheiding een feit. U kunt zeggen: “wat we samen zijn begonnen, hebben we ook samen afgemaakt”. Bemiddelaars ervaren elke dag dat partijen dit als een groot pluspunt zien.
Mocht u er samen niet uitkomen, dan is de weg via de advocatuur en de rechter om uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te laten ontbinden vereist. Voor samenwonenden geldt dat u dan via de rechter een uitspraak over de zorg van uw kinderen, of uw gezamenlijk bezit kunt vragen.

Praktische informatie

De notaris is van oudsher gewend om onafhankelijk en onpartijdig te werken. De bemiddeling is hem op het lijf geschreven. De notaris heeft een grote kennis van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en het fiscale recht. De VMSN-notaris is een notaris die opgeleid is tot scheidingsbemiddelaar.

  • Hij is absoluut onpartijdig en houdt de belangen van alle betrokkenen in het oog.
  • Hij heeft geleerd om te gaan met de vaak heftige emoties die spelen bij een scheiding.
  • Hij kan de problemen die zich bij kinderen kunnen (gaan) voordeon benoemen, en u daar de weg in wijzen voor later. Bovendien weet hij welke punten in het ouderschapsplan moeten worden opgenomen.
  • Hij is op de hoogte van de alimentatieberekeningen.
  • Als hij de akte heeft ondertekend is die direct uitvoerbaar.

 

 

Notarissen en hun medewerkers hebben geheimhoudingsplicht, ook als zij bij de rechter verschijnen. En verder is op hen het notariële tuchtrecht van toepassing.

De notariële akte

U ondertekent het convenant op het notariskantoor in de vorm van een notariële akte. Zo’n akte is zo bijzonder omdat de afspraken die in de akte zijn vastgelegd direct afdwingbaar zijn. U hoeft niet naar een advocaat of naar de rechter, maar u kunt rechtstreeks naar de deurwaarder. Overigens valt dat in de praktijk nogal mee. Het blijkt dat afspraken die mensen samen hebben gemaakt goed worden nagekomen.

Kosten

De kosten worden op uurbasis berekend. Meestal zijn er enkele besprekingen nodig, verder kost het tijd om het convenant en eventueel het ouderschapsplan, of de notarisverklaring op te stellen en door u te laten ondertekenen. U kunt zelf ook veel doen, zodat u kosten bespaart.

terug